dimarts, 10 de juny de 2008

Ferreries es queda sense places a les escoles

Darrerament he llegit la noticia sobre la falta de places d'escola pública al barri tortosí de Ferreries. Aquesta setmana s'ha tancat el procés de preinscripció dels alumnes a les escoles públiques, i una vintena de famílies s'han quedat sense plaça en cap dels dos col·legis que hi ha en aquest barri. Aquestes s'han vist obligades a matricular als seus fills molt més lluny del necessari, com per exemple al col·legi del Temple. Els xiquets que s'han hagut de desplaçar han estat elegits segons diferents criteris com la proximitat al centre, la renda familiar o el número de germans. Aquesta sol·lució alternativa ha indignat als pares, que diuen que preferirien que els xiquets estiguen en barracons a Ferreries, abans que haver de fer tants de desplaçaments en hora punta.

Tot i que actualment s'està estudiant la possibilitat d'ampliar l'oferta educativa del CEIP Cinta Curto (un dels dos col·legis de Ferreries), aquesta sol·lució arribarà massa tard per a les famílies afectades.
Jo personalment crec que aquest problema s'hauria pogut evitar per diverses raons:

- Ha hagut una falta de previsió molt evident, ja que Ferreries és un dels barris que més està creixent i això es veia vindre.
- Si no hi hagés aquest dèficit tant gran en inversió pública a Tortosa potser no hauria hagut falta de places d'escola pública.
- Posats a construir un nou col·legi com és el cas del CEIP Cinta Curto, que demana una gran inversió i molts de tràmits, l'haurien pogut fer amb més capacitat ja que en seguida s'ha quedat petit. Per qui no conegi el centre aquest col·legi només disposa d'una classe per curs i és que l'edifici és realment petit per a la funció que ha de fer.

Aquesta mala gestió o falta de previsió no és, per desgràcia, un fet aïllat, i és que les nostres administracions públiques van com van, és a dir, bastant malament.